Διαβεβαίωσε Αννίτα ο ΔΚΤ: Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας με τις κυπριακές τράπεζες

Διαβεβαίωσε Αννίτα ο ΔΚΤ: Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας με τις κυπριακές τράπεζες