Δράκου: «Να εξισορροπείται το δικαίωμα στην ασφάλεια με το δικαίωμα στην ζωή και επικοινωνία»

Δράκου: «Να εξισορροπείται το δικαίωμα στην ασφάλεια με το δικαίωμα στην ζωή και επικοινωνία»