Δράση για ευκαιρίες επιλογής επαγγέλματος πραγματοποιεί το Υπ. Παιδείας

Δράση για ευκαιρίες επιλογής επαγγέλματος πραγματοποιεί το Υπ. Παιδείας