Η Γερμανική κυβέρνηση παραδέχεται για πρώτη φορά ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι υπό τουρκική κατοχή

Η Γερμανική κυβέρνηση παραδέχεται για πρώτη φορά ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι υπό τουρκική κατοχή