Η Υπουργός Δικαιοσύνης εγκαινίασε τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηένου

Η Υπουργός Δικαιοσύνης εγκαινίασε τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηένου