ΗΕ για συνάντηση Χριστοδουλίδη – Τατάρ: «Ανοικτή και εποικοδομητική»

ΗΕ για συνάντηση Χριστοδουλίδη – Τατάρ: «Ανοικτή και εποικοδομητική»