Εγκαινιάζει τις εγκαταστάσεις τερματικού υγραερίου στο Βασιλικό ο Πρόεδρος

Εγκαινιάζει τις εγκαταστάσεις τερματικού υγραερίου στο Βασιλικό ο Πρόεδρος