Εγκρίθηκε η πρόταση για δημιουργία Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Εγκρίθηκε η πρόταση για δημιουργία Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής