Είδε Μακρόν ο Πρόεδρος – Παρουσίασε προτάσεις για Κυπριακό