ΠτΔ για Εκποιήσεις: Πρώτα γνωμάτευση Εισαγγελέα, μετά αποφάσεις για αναπομπή