Επίσκεψη εργασίας θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Βουλής στις Βρυξέλλες

Επίσκεψη εργασίας θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Βουλής στις Βρυξέλλες