ΥΠΑΜ Κύπρου και Γερμανίας: Περαιτέρω ανάπτυξης αμυντικής συνεργασίας