Γ. Λουκαΐδης: Θα συμμετάσχει σε συνεδρίες της ΚΣΣΕ στο Παρίσι

Γ. Λουκαΐδης: Θα συμμετάσχει σε συνεδρίες της ΚΣΣΕ στο Παρίσι