Γενικός Εισαγγελέας: Συμβουλεύσαμε την ΕΥ ότι η προσφυγή στο Ανώτατο δεν θα ήταν επιτύχης

Γενικός Εισαγγελέας: Συμβουλεύσαμε την ΕΥ ότι η προσφυγή στο Ανώτατο δεν θα ήταν επιτύχης