ΓΓ του ΑΚΕΛ: Η Κυβέρνηση έχει αυξημένα έσοδα αλλά δεν βοηθά τον κόσμο