Πυρά Βουλής κατά ΥΠΕΞ για κονδύλι διαφώτισης Κυπριακού-«Χρήση για εσωτερική προβολή»