Η επαναφορά πρότασης νόμου για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης των κυβερνητικών ιατρών “προκαλεί απογοήτευση”

Η επαναφορά πρότασης νόμου για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης των κυβερνητικών ιατρών “προκαλεί απογοήτευση”