Καρούσος: Καθήκον μας να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη των αγνοουμένων μας

Καρούσος: Καθήκον μας να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη των αγνοουμένων μας