Καρούσος: Υλοποιούμε την πιο μεγαλόπνοη αναπτυξιακή πολιτική της χώρας

Καρούσος: Υλοποιούμε την πιο μεγαλόπνοη αναπτυξιακή πολιτική της χώρας