Κλειδί της λύσης η αναγνώριση της «κυριαρχικής ισότητας», λέει ο Τατάρ