Κόμμα για τα Ζώα: Ζητούμε την απομάκρυνση του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Κόμμα για τα Ζώα: Ζητούμε την απομάκρυνση του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών