«Κορυφαία προτεραιότητα της Κυβέρνησης η επίλυση του Κυπριακού»

«Κορυφαία προτεραιότητα της Κυβέρνησης η επίλυση του Κυπριακού»