Λουκαϊδης: Η επίλυση του Κυπριακού μπορεί να συμβάλει στην διασφάλιση της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο

Λουκαϊδης: Η επίλυση του Κυπριακού μπορεί να συμβάλει στην διασφάλιση της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο