Μάριο Νάβα: Προσβλέπει στο να μελετήσει την «εμπεριστατωμένη πρόταση» Προέδρου για ενεργότερη εμπλοκή ΕΕ στο Κυπριακό

Μάριο Νάβα: Προσβλέπει στο να μελετήσει την «εμπεριστατωμένη πρόταση» Προέδρου για ενεργότερη εμπλοκή ΕΕ στο Κυπριακό