Νουρής: Κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο για τη β’ φάση ανάπλασης του παραδοσιακού πυρήνα Απεσιάς

Νουρής: Κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο για τη β’ φάση ανάπλασης του παραδοσιακού πυρήνα Απεσιάς