Νουρής: Να παραμεριστούν οι πολιτικές έριδες και τα κομματικά συμφέροντα

Νουρής: Να παραμεριστούν οι πολιτικές έριδες και τα κομματικά συμφέροντα