Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δέχθηκε τα διαπιστευτήρια νέων Πρέσβεων