Η ικανοποίηση ΠτΔ για τη θετική ανταπόκριση στην πρόταση και η ημερομηνία – ορόσημο για υλοποίησή της

Η ικανοποίηση ΠτΔ για τη θετική ανταπόκριση στην πρόταση και η ημερομηνία – ορόσημο για υλοποίησή της