Οικολόγοι για Αρχιεπισκοπικές: Ο λόγος και η ψήφος ανήκει στους πιστούς