Πεποίθηση ΝτιΚάρλο ότι οι νεαροί στις τεχνικές επιτροπές θα διευρύνουν τις προοπτικές του έργου τους

Πεποίθηση ΝτιΚάρλο ότι οι νεαροί στις τεχνικές επιτροπές θα διευρύνουν τις προοπτικές του έργου τους