Ο ΟΗΕ απέρριψε συμφωνία με ψευδοκράτος για ΟΥΝΦΙΚΥΠ