Πρόεδρος: Η Κύπρος θα θέσει υποψηφιότητα στο Συμβούλιο του ΙΜΟ

Πρόεδρος: Η Κύπρος θα θέσει υποψηφιότητα στο Συμβούλιο του ΙΜΟ