Πού επικεντρώνεται η επιτροπή PEGA στις επαφές της στη Κύπρο