Πρόεδρος: Πικρία για το ότι δεν λύθηκε το Κυπριακό

Πρόεδρος: Πικρία για το ότι δεν λύθηκε το Κυπριακό