Προχωρούν οι διαβουλεύσεις με κοινοπραξία και Ισραήλ για ανάπτυξη του «Αφροδίτη»

Προχωρούν οι διαβουλεύσεις με κοινοπραξία και Ισραήλ για ανάπτυξη του «Αφροδίτη»