Προσχέδιο έκθεσης PEGA: «Κέντρο εξαγωγής λογισμικών παρακολούθησης» η Κύπρος