Προσχέδιο για την πρόταση για ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στο Κυπριακό, ίσως στα συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Προσχέδιο για την πρόταση για ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στο Κυπριακό, ίσως στα συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου