Ψευδοκράτος: «Θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για αναγνώριση»