ΠτΔ: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή ΚΔ στον IMO σε περίπτωση εκλογής Τούρκου ΓΓ

ΠτΔ: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή ΚΔ στον IMO σε περίπτωση εκλογής Τούρκου ΓΓ