ΠτΔ: Κοινή βούληση Κύπρου – Γερμανίας για ενδυνάμωση και διεύρυνση σχέσεων