ΠτΔ: Πάγια πολιτική της κυβέρνησης ήταν η έμφαση στην υγεία και στην κοινωνική πολιτική

ΠτΔ: Πάγια πολιτική της κυβέρνησης ήταν η έμφαση στην υγεία και στην κοινωνική πολιτική