ΠτΔ: «Παραδίδουμε υγιή και εύρωστη οικονομία, παρά τις 3 κρίσεις»

ΠτΔ: «Παραδίδουμε υγιή και εύρωστη οικονομία, παρά τις 3 κρίσεις»