ΠτΔ: Στόχος ήταν να οικοδομήσουμε ένα κράτος για τις ανάγκες των πολιτών