ΠτΔ: Τιμήθηκε με τον Χρυσό Αστέρα, την υψηλότερη τιμή του προξενικού κόσμου

ΠτΔ: Τιμήθηκε με τον Χρυσό Αστέρα, την υψηλότερη τιμή του προξενικού κόσμου