Σ. Στεφάνου: Χρειάζεται διακυβέρνηση που να σέβεται έμπρακτα τα δικαιώματα των ΑμεΑ