Σε εξέλιξη η διαδικασία για την τελική έκθεση από PEGA