Σε εξέλιξη μελέτη για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στη νεκρή ζώνη

Σε εξέλιξη μελέτη για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στη νεκρή ζώνη