Σε σημαντικά πόστα στην ΚΣΣΕ εξελέγη ο Βουλευτής Ευσταθίου