Σήμερα η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών για το 2016

Σήμερα η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών για το 2016