Στη σύνοδο αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος συμμετείχε ο Πρόεδρος

Στη σύνοδο αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος συμμετείχε ο Πρόεδρος